Liikunta

TuusOpy tukee opettajajäseniensä liikuntatapahtumiin osallistumista

Mikäli TuusOpyyn kuuluvat opettajat osallistuvat yhdessä johonkin liikuntatapahtumaan ja he haluavat TuusOpyn tukevan kustannuksissa, tulee ryhmän tehdä kirjallinen anomus, josta ilmenee liikuntatapahtuman nimi, ajankohta, osallistujien nimet, osallistumismaksun suuruus, haettava tukisumma ja miten TuusOpy näkyy tapahtumassa. Kirjallinen anomus tulee toimittaa liikuntavastaavalle, joka vie sen TuusOpyn hallituksen käsittelyyn. Yksittäisten opettajajäsenten osallistumista liikuntatapahtumiin TuusOpy ei tue, ellei kyseessä ole edustus OAJ:n järjestämissä kilpailuissa.