Luottamusmiestoiminta

”Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoitus on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä” (KVTES VII luku, 1§)

OAJ:n – kuten muidenkin AKAVA:n jäsenliittojen – ammatillinen edunvalvonta on keskitetty JUKO:n eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestölle. TuusOPY:n jäseniä avustavat luottamusmiehet ovat siis virallisesti JUKO:n luottamusmiehiä. Tuusulassa on tällä hetkellä 3 osa-aikaista luottamusmiestä ja yksi täysiaikanen pääluottamusmies avustamassa ja edustamassa OAJ:n jäseniä.

OAJ:hin kuuluvan opettajan henkilökohtaisessa, työhön liittyvässä edunvalvonta-asiassa neuvoo ja avustaa oman kouluasteen JUKO:n luottamusmies. Yhteystiedot löytyvät näiden sivustojen lisäksi työpaikalta TuusOPY:n ilmoitustaululta. Mikäli asia on laajempi ja oletettavasti aikaa vievämpi, siirtyy asia pääluottamusmiehelle yhteisen neuvonpidon jälkeen. Monimutkaisten asioiden ratkaisuun saattaa kulua yllättävänkin pitkä aika.

Ohje: Ottaessasi tapauksessa ensikertaa yhteyttä luottamusmiesorganisaatioon, laadi lyhyt (n. 1 A4) kirjallinen kuvaus asiasta ja kerro mitä toivot asiassa tehtävän (mahdollisesti myös millä perusteilla). Mikäli asiaan liittyy kiusaamista tai vaaratekijöitä, ota yhteyttä työsuojeluun!

JUKO:n pääluottamusmies edustaa kunnan yhteistoiminnassa kaikkia Tuusulan akavalaisia (lukuun ottamatta KTN:ään kuuluvia teknisen alan koulutettuja, joilla on oma JUKO/KTN:n pääluottamusmies). Edustettavista Tuusulan noin 2100 palvelussuhteisesta JUKO:n pääluottamusmiehellä on noin 760, joista noin 540 tuusopyläisiä. Muilla pääsopijajärjestöillä on omat pääluottamusmiehensä, mutta huomattavasti vähemmän jäseniä. Tuusulassa pääluottamusmiehet tekevät järjestäytyneesti yhteistyötä. Paikallinen yhteistoimintasopimus kiteyttääkin: ” Pääluottamusmiehet toimivat yhteistoiminnan keskiössä, käsitellen kaikki laajemmin henkilöstöön liittyvät asiat ennen päätöksentekoa, jo valmisteluvaiheessa.” (Tuusulan kunnan säädöskokoelma, Yhteistoimintasopimus voimaan; 1.1.2018, s. 8).

Merkittävä osuus pääluottamusmiehen työstä onkin, jäsenistönsä neuvomisen ja avustajana toimimisen lisäksi, kunnan henkilöstöön ja talouteen vaikuttavien asioiden seuraaminen sekä kunnan yhteistyöelimissä edunvalvonnallinen vaikuttaminen. Tehtävään kuuluu luonnollisesti myös tiivis yhteydenpito työnantajapuolen edustajiin, mutta myös yhteisöt voivat kutsua pääluottamusmiehen työpaikkakokouksiinsa tai esimerkiksi esittelemään kunnan yhteistoimintaan liittyviä asioita. Pääluottamismies johtaa työntekijäpuolta paikallisneuvotteluissa.

JUKO:n luottamusmiesten yhteystiedot:

pääluottamusmies: antti.honkanen(at)tuusula.fi (040-314 4413)

lastentarhanopettajien luottamusmies: anna.yltava(at)tuusula.fi

peruskoulujen luottamusmies: juha.valipakka(at)tuusula.fi (040-314 4389)

lukion luottamusmies: ari.ahokas(at)tuusula.fi (050-411 5052)