Miten jäseneksi

Opetusalan ammattijärjestön (OAJ:n) ja sen työttömyyskassan jäseneksi voi hakea kahdella tavalla.

Helpompi tapa on täyttää hakemus OAJ:n internet-sivuilla. Työpaikan yhteysopettaja auttaa tarvittaessa sähköisen lomakkeen täyttämisessä. Jos olet vaihtamassa paikallisyhdistystä, siihen on oma lomakkeensa (vaatii kirjautumisen OAJ:n sivuille).

Toinen tapa on käyttää paperista liittymislomaketta, jonka saa työpaikan yhteysopettajalta. Lomakkeen voi pyytää myös jäsenasioidenhoitajalta.

Lomake täytetään ohjeitten mukaan (ks. lomakkeen takasivu). Paikallisyhdistys on TuusOPY, yhdistys on piiri eli Uusimaa. Usein lomakkeesta on unohtunut kutsumanimen alleviivaus ja työsuhteen päättymispäivä (ei ole vanhoissa lomakkeissa, mutta merkitse aina). Tärkein asia koko paperissa on jäsenyyttä hakevan allekirjoitus, jolla valtuutetaan työnantaja perimään jäsenmaksu.

Jäsenhakemus on syytä hoitaa kuntoon mahdollisimman pian työsuhteen alettua. Jäseneksi otetaan lomakkeen päiväämisen jälkeen alkaneen kuukauden alusta.

Nelilehtinen hakemus lähetetään TuusOPY:n jäsenasiainhoitajalle (kunnan sisäinen posti OK). Hakemus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hyväksymisen jälkeen jäsenasiainhoitaja lähettää nelilehtisen lomakkeen palkanlaskijalle, joka allekirjoittaa paperin ja ottaa itselleen päällimmäisen sivun. Tämän jälkeen lomakkeet palautuvat jäsenasiainhoitajalle, joka lähettää OAJ:n kappaleen eteenpäin, tallettaa yhdistyksen lomakkeen ja lähettää hakijalle alimmaisen kappaleen. Aikaa tähän saattaa kulua viikkoja kokousaikatauluista riippuen.

Lyhyesti:

1. Täytä jäseneksiliittymislomake OAJ:n internet-sivuilla (tai pyydä lomake työpaikkasi yhteysopettajalta)
2. Täytä lomake ja lähetä kaikki neljä kappaletta jäsenasiainhoitajalle. Muista allekirjoitus!
3. TuusOpyn hallitus hyväksyy jäseneksi
4. Jäsenasiainhoitaja lähettää lomakkeet palkanlaskijalle
5. Palkanlaskijalta kolme alimmaista paperia palaa jäsenasiainhoitajalle
6. Jäsenasiainhoitaja lähettää OAJ:n kappaleen ja hakijan kappaleen. Yhdistyksen kappale jää jäsenasiainhoitajalle
7. Jäsen rekisteröidään, Opettaja-lehti alkaa tulla ja jäsenmaksu pidätetään palkasta
8. Aikaa koko prosessiin kuluu n. 1 – 1,5 kk