Puheenjohtajan kirjeet

(31.3.2020)

Yhdistetty TuusOPY:n puheenjohtaja- ja JUKO:n pääluottamusmieskirje

Olemme viime viikkojen aikana kohdanneet koronaviruksen aiheuttaman pandemian vaikutuksineen. Tilanne on kaikille uusi ja poikkeuksellinen. Se tulee epäilemättä jäämään mieliimme sekä historiankirjoihin. Valtaosa jäsenistämme on lyhyellä varoitusajalla joutunut omaksumaan etäopetuksen taitoja, osa sopeuttamaan toimintansa varhaiskasvatuksessa, luokkien 1-3 opetuksessa, erityisopetuksessa ja johtamisessa uusien olosuhteiden vaatimusten mukaisiksi. Teemme jokainen erittäin arvokasta työtä tahoillamme!

Poikkeustilanne on vaatinut luovia ratkaisuja ja joustamista. Myös kuormittumista on syntynyt ja työtuntien määrät ylittyvät pyytämättä. Parhaillaan valtiovalta jatkaa poikkeustilaa ainakin toukokuun puoliväliin. Nyt viimeistään on tärkeää alkaa huolehtia myös omasta jaksamisesta ja sopeuttaa toiminnan tavoitteet tilanteeseen sopiviksi. Tähän opetusministeri Li Anderssonkin on meitä kehottanut. Vain oleellisin on tarpeen saada aikaiseksi, sivuseikat jättää sivuun! Korjaaville ja täydentäville liikkeille tulee vielä oma aikansa. Myös nuorison ja kotien jaksaminen tulee huomioida. Olemme Suomessa THL:n asiantuntijoiden mukaan vasta pandemian alussa.

Oman työn määrää olisi jokaisen hyvä seurata. Kannattaa merkitä järjestelmällisesti ylös kaikki kertyneet työtunnit ja tehtävät. Alkuun tämä voi tuntua työläältä, mutta myös osoittautua suureksi avuksi itselle. Lisäksi sillä voi olla merkitystä tulevaa tutkimus- ja edunvalvontatyötä varten. Apuna tässä voi käyttää vaikkapa kalenteria tai ruutuvihkoa, mutta mielellään OAJ:n vipu-sovellusta, jolloin tilastolliset tiedot on mahdollista saada (tunnistamattomina) helpommin järjestön edunvalvontakäyttöön.

TuusOPY on jäseniään varten. Kun totuttu työyhteisön vuorovaikutus ja tuki on etäyhteyden päässä, saattaa kynnys hakea vertaistukea nousta. TuusOPY:n kotisivuilla on hallituksen ja luottamustehtävissä olevien yhteystiedot käytettäväksenne. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tavoitat myös puhelimella. Hallituksen jäsenet löydät yhteystiedot -kohdasta; meillä on edustajia eri puolilla Tuusulaa jokaisella koulutasolla ja yhteysopettaja jokaisessa yksikössä. Ole “matalalla kynnyksellä” yhteydessä, älä jää haasteisiin yksin!

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät helmikuun puolivälissä ja jatkuvat edelleen. Pandemialla on ollut vaikutuksensa neuvotteluihin, mutta OAJ:n ja JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa tuoreimmassa kirjeessään: “Haluan myös, että kunta-alan työntekijätkin saavat jo nyt alkuvuodesta palkkoihinsa ensimmäiset prosenttikorotukset, kuten työntekijät muilla aloilla ovat saaneet.” (27.3.2020). Muiden alojen jo saamien palkankorotuksen lisäksi keskeisenä neuvottelutavoitteena ovat kiky-tuntien poistaminen tai niiden korvaaminen asiallisella palkanosalla sekä varhaiskasvatuksen siirtäminen opetusalan työehtosopimukseen. Poikkeustilaa ei tule käyttää OAJ-läisten oikeutetun edunvalvonnan vesittämiseen!

Eräissä kunnissa puuhataan jo lomautuksia ja palkanmaksun keskeytyksiä. Tuusulassa neuvotteluja asiasta ei ainakaan vielä olla aloittamassa. Tällaista säästötoimintaa ei voi pitää kaukonäköisenä kriisitilanteessa, missä kansantalouden kiertokulkua tulisi pitää yllä tukemalla yritysten lisäksi kotitalouksien ostovoimaa. Kunta on julkisen talouden keskeinen toimija ja hyvinvointiyhteiskunnan peruspilari. Sen toimintaa ei tulisi ajaa alas varsinkaan kriisiaikoina, vaan muuttaa toimintaa tilanteen vaatimaan suuntaan. Tuusulan kunta on taannut palkanmaksun kaikille 13.4. saakka, eikä muutosta senkään jälkeen ole kaikille odotettavissa. Esimerkiksi opetustoiminta jatkuu, vaikkakin paljolti etänä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin mahdollisten neuvottelujen alettua ja edetessä huhtikuun aikana. Toimintaohjeita suunnataan asianosaisille.

Kevään osalta on TuusOPY:ssä tehty muutoksia kokoontumisten suhteen maamme hallituksen ja OAJ:n päätöksiin pohjautuen. Kaikki TuusOPYn kevään virkistystapahtumat on peruutettu ja yhdistyksen kevätkokous siirtyy joko toukokuun loppuun tai syyslukukauden alkuun. TuusOPYn hallitus on pitänyt kokouksen 16.3. etäyhteyden avulla ja tehnyt muutoksia koskevat päätökset.

Kehotamme jäseniä seuraamaan ja noudattamaan asiallisen maltillisesti työnantajan päivittämiä työnjohtomääräyksiä ja ‘korona-ohjeita’ sekä valtiovallan ja OAJ:n tiedottamista sekä olemaan vaatimatta aivan liikoja itseltä ja toisilta näinä poikkeuksellisina aikoina!

Yhdessä selviämme tästä. Voimia ja jaksamista vaativan poikkeustilan keskelle!

Ari Ahokas                     Antti Honkanen

TuusOPY JUKO             pääluottamusmies

puheenjohtaja


(19.11.2019)

Puheenjohtajakirje 2/2019 11/2019

Minun on tullut aika kiittää ja kumartaa. Nämä kuluneet kaksi vuotta TuusOPYn
puheenjohtajana ovat opettaneet minulle paljon. Toiset asiat olen oppinut helposti ja
joissakin olen hakannut päätä lasiseinään pidemmän aikaa. Elämä kuitenkin vie
minne sattuu kysymättä minulta suuntaa ja nyt suunta vie poispäin
ammattiyhdistysasioista. Jään hallituksen varajäseneksi ja pysyn kartalla asioista,
kokonaan en malta luopua TuusOPYn toiminnasta. Ja tietenkin nautin jatkossakin
TuusOPYn järjestämistä kulttuuri-, liikunta- sekä virkistystoiminnasta.

Uusi puheenjohtaja valittiin syyskokouksessa Härmän Ratissa, onnea Ari Ahokas!
Ari on tullut tutuksi jo lukion luottamusmiehen pestistä. Hallituksessa jatkaa monta
konkaria ja hieno juttu että saimme uusiakin jäseniä, tervetuloa hallitukseen!

Kuluva syksy ja alkava talvi ovat jännittäviä aikoja. Sopimukset ovat katkolla ja
neuvotteluja käynnistellään. Uutiset pursuavat eri alojen sopimusasiaa. Saa nähdä
kuinka tiukat neuvottelut on tulossa.

Tänä vuonna TuusOPY on taas järjestänyt paljon mukavaa toimintaa joihin on tullut
uusia jäseniä mukaan. Virkistysrientojen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena näenkin
sen, että saamme uusia jäseniä mukaan ja he pääsevät tutustumaan kollegoihin
muista yksiköistä. Ensi vuodelle on jo suunnitteilla vaikka mitä kivaa, seuratkaa
TuusOPYn nettisivuja ja yhteysopettajien viestejä.

Ystävällisin terveisin, takavasemmalle poistuen

Katja Mäkinen
Puheenjohtaja TuusOPY


(3.5.2019)

Puheenjohtajakirje 1/2019

Kevät on jo pitkällä ja enää neljä maanantaita ansaittuun kesälomaan. Tänä vuonna olemme saaneet taas paljon uusia jäseniä TuusOPYyn ja kiitos siitä kuuluu teille jäsenille, jotka olette kehuneet toimintaamme sekä tietysti yhteysopettajille jotka tekevät työtä jokaisessa koulussa ja päiväkodissa esitellen uusille opettajille etuja, edunvalvontaa ja tapahtumia joita TuusOPY ja OAJ järjestävät. Kiitos teille yhteysopettajat ja syksyllä tavataan yhteysopettajakoulutusristeilyllä.

Olemme aloittamassa uutta luottamusmieskautta 1.8.2019-31.7.2022 ja sekä minä että pääluottamusmies Antti Honkanen olemmekin lähettäneet kaikille sähköpostia luottamusmiesvaalin sekä täydennysvaalin tuloksesta. Valituiksi ovat tulleet seuraavat henkilöt:

Pääluottamusmies: Antti Honkanen

KVTES-luottamusmies: Heli Eboru, varalla: –

KVTES-varhaiskasvatuksen luottamusmies: Anna Yltävä, varalla: Virpi Pyörälä

OVTES-lukion luottamusmies: Ari Ahokas, varalla: Marja Toivola

OVTES-peruskoulun luottamusmies: Juha Välipakka, varalla: Katja Mäkinen (31.7. saakka) Elina Lindholm (1.8. alkaen)

Yhteyden oman alasi luottamusmieheen tai pääluottamusmieheen saat
sähköpostilla etunimi.sukunimi (at) tuusula.fi.

TVA-kriteerit on saatu sovittua ja kaikissa yksiköissä esimiehen tulee käydä läpi kriteerit henkilöstön kanssa.

Tämä on sitä paikallista edunvalvontaa, jota TuusOPY tekee ja se ei välttämättä näy teille jäsenille kovinkaan suorasti. TuusOPY tapaa päättäjiä erilaisissa yhteyksissä ja yrittää vaikuttaa päätöksentekoon ja resursseihin. Tänä keväänä olemme mm. tavanneet kasvatus- ja sivistyslautakuntaa sekä sivistysjohtajaa. Esillä ovat olleet mm. uusiin oppimisympäristöihin liittyvät tila- ja opetusratkaisut, päiväkotien johtajien työmäärä sekä erityisen tuen oppilaiden lisääntyvät tuen tarpeet. Työtä opettajien paremman palkkauksen ja työolojen eteen tehdään koko ajan.

Tuusulassa on tehty hyvää työtä palveluverkkosuunnitelman ja KuntaKesun myötä. Näistä voit lukea lisää OAJ:n sivuilla olevasta artikkelista.

OAJ:n nettisivuilla on paljon hyvää tietoa ja vastauksia kysymyksiin. Tässä yksi opas johon minä olen ihastunut. Selkeä opas, joka vastaa moneen työelämän kysymykseen. Tutustu ihmeessä!

Työelämäopas

TuusOPYn nettisivuilta löydät myös tietoa paikallisista asioista ja tapahtumista. Käyhän kurkkaamassa! Sieltä löydät myös hallituksen jäsenet ja yhteystiedot.

Mahtavaa kesälomaa kaikille!

Katja Mäkinen
Puheenjohtaja
TuusOPY

(18.10.2018) Puheenjohtajan kirje 2/2018

Syksy on lähtenyt käyntiin ja lasten vieraskoreus on hälvennyt. Töitä tehdään täysillä kaikissa toimipaikoissa. Muistathan pitää huolta omasta jaksamisestasi! Jos huomaat jaksamisesi heikentyneen, on esimies ensimmäinen taho, jonka kanssa sinun tulee keskustella. Pääluottamusmies Antti Honkanen, perusopetuksen luottamusmies Juha Välipakka, lukion luottamusmies Ari Ahokas, varhaiskasvatuksen luottamusmies Anna Yltävä sekä työsuojelun Simo Aravirta ovat myös käytettävissä. Hyvinvoiva opettaja= hyvinvoivat lapset/oppilaat.

Tuusopyn hallituksen jäsenet olivat elokuun lopulla Onnelassa Keski-Uudenmaan hallitusten seminaarissa ja siellä OAJ:n koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen luennoi mm. jaksamiseen liittyvistä asioista. Tässä tiivistelmä.

* Muista käyttää sanaa ei. Vaikka me opettajat olemme joustamisen mestareita ei meidän tarvitse olla purkkapalloja. Muista rajata työaikasi (erityisesti uusien opettajien ongelma) ja kunnioita vapaa-aikaasi. Jaksat paljon paremmin paneutua hankaliin tilanteisiin, kun avaat sen Wilma viestin vasta maanantaiaamuna etkä lauantai-iltana.

* Arvosta osaamistasi ja pyydä täydennyskoulutusta. Lokakuun veso antoi ainakin itselleni hyviä ideoita jatkokouluttautumiseen.

* Jokaisen oppitunnin ei tarvitse olla tajunnanräjäyttävä spektaakkeli. Joskus vähemmän on enemmän.

* Tunne OPS- tiedät mitä pitää opettaa.

* Tiimityö, hyvät työkaverit ovat aarre, joiden kanssa voi jakaa ideoita. Osallista myös oppilaat. Heiltä tulee hyviä ideoita opetuksen rikastamiseksi.

* Vaadi tulla johdetuksi hyvin. Hyvä johtaja/rehtori on tuki ja turva niin hyvissä kuin huonoissa hetkissä.

Uusi varhaiskasvatuslaki on tullut voimaan syyskuun alussa ja se tuo tulevina vuosina muutoksia päiväkotien rekrytointeihin. Siirtymäkauden jälkeen päiväkodeissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Tavoitteena on, että 2/3 henkilöstöstä olisi korkeakoulutettuja.

Tuusopyn syyskokous on tiistaina 23.10.2018 klo 18.30 uudella seurakuntatalolla. Toivottavasti olet jo ilmoittautunut iltapalaa varten. Ilman ilmoittautumistakin voit tulla seurakuntakeskuksen esittelyyn ja kokoukseen.

Ensi vuosi on jännittävä, kun osa Tuusulan kunnan kunnan työntekijöistä siirtyy soteen. Miten tämä vaikuttaa kasvatus- ja sivistyspuoleen, se jää nähtäväksi. Tuusopy yrittää vaikuttaa kuntapäättäjiin ja tuoda esille kasvatus- ja sivistyspuolen kasvavan merkityksen sekä kuntaan jäävien työntekijöiden määränä että talouden suhteen.

Katja Mäkinen
Puheenjohtaja
TuusOPY


(25.3.2018)  Synkin talvi on jo ohi ja kouluissa ja päiväkodeissa käännetään katseet kohti keväistä auringonpaistetta. Tulostimet surisevat kun kevätseurantalomakkeita tulostellaan luokkien ja ryhmien seinille. Olenpa nähnyt jo muutaman aamukammankin luokan seinällä.

TuusOPYn hallituskin on aloittanut paikallistason työn kovalla pöhinällä ja alkuvuosi on ollut työntäyteistä aikaa. Kaksi uutta jäsentä on saatu hallitukseen mukaan ja heidän kuvansa, kuten myös meidän vanhojen hallituslaisten kuvat, näet TuusOPYn sivuilta.

Edunvalvonnallisesti alkuvuosi on ollut vauhdikas. Työehtosopimukset olivat katkolla ja jännityksellä odotimme uutta sopimusta. Nyt sopimukset ovat valmiina ja pääluottamusmies Antti Honkanen tulee kevätķokoukseen avaamaan uuden sopimuksen sisältöä. Tervetuloa kevätķokoukseen 27.3.2018 klo 18 Gustavelundiin. OAJ:n valtuustovaalit ovat käynnissä parhaillaan ja vielä 26.3-27.3.2018 sivulla on mahdollisuus äänestää ja vaikuttaa.

Uusi henkilökuntajaos aloitti toimintansa 1.3.2018 ja opettajia edustavat siellä minä, Katja Mäkinen henkilökuntajaoksen puheenjohtaja, Varalla Juha Välipakka, TuusOPYn sihteeri Ulla Välipakka, Minna Järvi  sekä Anna Yltävä ja varalla Helena Ahoniemi. Henkilökuntajaoksen edustajat valikoituivat sopuvaaleilla. Ehdokkaita ja paikkoja oli jaossa yhtä monta eikä vaaleja tarvinnut pitää. Henkilökuntajaoksen kautta on mahdollista saada opettajien ääni kuuluviin muille ammattiryhmille ja kunnan johdon suuntaan.

OAJ:n Tuusulan opetusalan paikallisyhdistys ry (kavereiden kesken TuusOPY) omat uudet sivut löytyvät osoitteesta www.tuusopy.fi . Uudet sivut ovat selkeät, ajantasaiset ja hienommat kuin muilla paikallisyhdistyksillä. Tiedottaja Antti on tehnyt upeaa työtä.

OAJ on neuvotellut jäsenilleen uusia etuja jo olemassaolevien lisäksi. Lisää eduista löytyy sivuilta www.oaj.fi. Itsekin olen joutunut matkavakuutusta käyttämään ja kyllä oli hyvä olla olemassa.

Toivomme kovasti että saisimme teiltä, jäseniltä, vinkkejä niihin asioihin joita toivoisitte TuusOPYn ottavan käsiteltäväksi. Hallituksessa on jäseniä laajasti eri kouluasteilta, varhaiskasvatuksesta lukioon mutta silti on asioita jotka eivät meille asti löydä tietään. Laita rohkeasti sähköpostia tai pyydä yhteysopettajaasi ottamaan yhteyttä. Myös ideoita liikunta-ja virkistystapahtumiin voit laittaa.

Kevätterveisin  TuusOPYn puheenjohtaja Katja Mäkinen