Pääluottamusmies tiedottaa

(1.10.2018) 

Tiedoksi TuusOPY:n jäsenistölle, ja eritoten varhauskasvatuksessa työskenteleville jäsenille, että OAJ on tiedottanut tänään seuraavaa:

”Useat liitot toteuttivat työsuhteisten jäsentensä osalta ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja 26.-28.9.2018. Kyseessä oli poliittinen mielenilmaus irtisanomissuojan heikentämistä vastaan. Poliittiset mielenilmaukset jatkuvat tällä viikolla. JHL on aloittanut oman jäsenistönsä piirissä ylityö- ja vuoronvaihtokiellot maanantaina 1.10. Kiellot ovat voimassa toistaiseksi.

JHL:n ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttaa myös OAJ:n jäsenten työskentelyyn työpaikoilla. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolella olevilla työntekijöillä ja viranhaltijoilla ei ole velvollisuutta suostua ylityöhön tai vuoronvaihtoon. OAJ:n jäsenillä on oikeus työskennellä ennalta sovittujen työvuorojen mukaisesti. On tärkeää, että jokainen hoitaa poliittisen mielenilmauksen aikana normaalisti omat työtehtävänsä, velvollisuutta muiden työtehtävien hoitamiseen ei ole.

OAJ on tähän asti pidättäytynyt toimenpiteistä turvatakseen käynnissä olleet yliopiston neuvottelut. Neuvotteluissa saavutettiin tavoitteiden mukainen tulos 27.9., joka hyväksyttiin 28.9.

Sosiaalialan Talentia on ilmoittanut 8.10. alkavasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka koskee Talentian jäseniä yksityisissä päiväkodeissa yksityisen sosiaalipalvelualan ja Avaintyönantajien Avaintan työehtosopimuksissa. Myös Talentian järjestölliset toimet ovat voimassa toistaiseksi ja ne myös vaikuttavat OAJ:n jäsenten työpaikoilla yksityisissä päiväkotiyrityksissä.

OAJ on nyt päättänyt aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kaikissa yksityisissä päiväkodeissa, joissa noudatetaan joko Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta tai Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa 8.10.2018 klo 00.00. ja koskee kaikkia yksityisissä päiväkodeissa työskenteleviä OAJ:n jäseniä. Kielto on voimassa toistaiseksi.
OAJ:n ylityö- ja vuoronvaihtokiellot eivät siis tässä vaiheessa koske kuntasektorilla työskenteleviä varhaiskasvatuksen opettajia ja päiväkodin johtajia.

Katso lisää OAJ:n sivuilta [www.oaj.fi] oaj.fi, esim. kymmenen kysymystä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.”

Jokaisen varhaiskasvatuksen opettajan ja johtajan tulee siis itse harkita miten toimii. Mikäli poliittinen mielenilmaus leviää tuonnempana myös kunnalliselle puolelle, siitä ilmoitetaan selkeästi erikseen järjestön (OAJ:n) päätöksen jälkeen. Tämän jälkeen OAJ:hin kuuluvan jäsenen vastuu mielenilmaisuun osallistumisen seurauksista siirtyy järjestölle. Huomioitava on myös, että esimiehellä tai työnantajan edustajalla ei ole oikeutta kysyä eikä muutoin selvittää alaisen kuulumista ammattijärjestöön. Myöskään alaisella ei ole velvoitetta ilmoittaa kuulumisestaan ammattijärjestöön millään lailla.

Epäselvyyksissä ja ongelmatilanteissa tulee kääntyä oman luottamusmiehen puoleen!

1.10.2018 Hyrylässä

Antti Honkanen

JUKO:n pääluottamusmies, Tuusula