Pääluottamusmies tiedottaa

Yhdistetty TuusOPY:n puheenjohtaja- ja JUKO:n pääluottamusmieskirje 

Olemme viime viikkojen aikana kohdanneet koronaviruksen aiheuttaman pandemian vaikutuksineen. Tilanne on kaikille uusi ja poikkeuksellinen. Se tulee epäilemättä jäämään mieliimme sekä historiankirjoihin. Valtaosa jäsenistämme on lyhyellä varoitusajalla joutunut omaksumaan etäopetuksen taitoja, osa sopeuttamaan toimintansa varhaiskasvatuksessa, luokkien 1-3 opetuksessa, erityisopetuksessa ja johtamisessa uusien olosuhteiden vaatimusten mukaisiksi. Teemme jokainen erittäin arvokasta työtä tahoillamme! 

Poikkeustilanne on vaatinut luovia ratkaisuja ja joustamista. Myös kuormittumista on syntynyt ja työtuntien määrät ylittyvät pyytämättä. Parhaillaan valtiovalta jatkaa poikkeustilaa ainakin toukokuun puoliväliin. Nyt viimeistään on tärkeää alkaa huolehtia myös omasta jaksamisesta ja sopeuttaa toiminnan tavoitteet tilanteeseen sopiviksi. Tähän opetusministeri Li Anderssonkin on meitä kehottanut. Vain oleellisin on tarpeen saada aikaiseksi, sivuseikat jättää sivuun! Korjaaville ja täydentäville liikkeille tulee vielä oma aikansa. Myös nuorison ja kotien jaksaminen tulee huomioida. Olemme Suomessa THL:n asiantuntijoiden mukaan vasta pandemian alussa. 

Oman työn määrää olisi jokaisen hyvä seurata. Kannattaa merkitä järjestelmällisesti ylös kaikki kertyneet työtunnit ja tehtävät. Alkuun tämä voi tuntua työläältä, mutta myös osoittautua suureksi avuksi itselle. Lisäksi sillä voi olla merkitystä tulevaa tutkimus- ja edunvalvontatyötä varten. Apuna tässä voi käyttää vaikkapa kalenteria tai ruutuvihkoa, mutta mielellään OAJ:n vipu-sovellusta, jolloin tilastolliset tiedot on mahdollista saada (tunnistamattomina) helpommin järjestön edunvalvontakäyttöön.

TuusOPY on jäseniään varten. Kun totuttu työyhteisön vuorovaikutus ja tuki on etäyhteyden päässä, saattaa kynnys hakea vertaistukea nousta. TuusOPY:n kotisivuilla on hallituksen ja luottamustehtävissä olevien yhteystiedot käytettäväksenne. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tavoitat myös puhelimella. Hallituksen jäsenet löydät yhteystiedot -kohdasta; meillä on edustajia eri puolilla Tuusulaa jokaisella koulutasolla ja yhteysopettaja jokaisessa yksikössä. Ole “matalalla kynnyksellä” yhteydessä, älä jää haasteisiin yksin!

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät helmikuun puolivälissä ja jatkuvat edelleen. Pandemialla on ollut vaikutuksensa neuvotteluihin, mutta OAJ:n ja JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa tuoreimmassa kirjeessään: “Haluan myös, että kunta-alan työntekijätkin saavat jo nyt alkuvuodesta palkkoihinsa ensimmäiset prosenttikorotukset, kuten työntekijät muilla aloilla ovat saaneet.” (27.3.2020). Muiden alojen jo saamien palkankorotuksen lisäksi keskeisenä neuvottelutavoitteena ovat kiky-tuntien poistaminen tai niiden korvaaminen asiallisella palkanosalla sekä varhaiskasvatuksen siirtäminen opetusalan työehtosopimukseen. Poikkeustilaa ei tule käyttää OAJ-läisten oikeutetun edunvalvonnan vesittämiseen!

Eräissä kunnissa puuhataan jo lomautuksia ja palkanmaksun keskeytyksiä. Tuusulassa neuvotteluja asiasta ei ainakaan vielä olla aloittamassa. Tällaista säästötoimintaa ei voi pitää kaukonäköisenä kriisitilanteessa, missä kansantalouden kiertokulkua tulisi pitää yllä tukemalla yritysten lisäksi kotitalouksien ostovoimaa. Kunta on julkisen talouden keskeinen toimija ja hyvinvointiyhteiskunnan peruspilari. Sen toimintaa ei tulisi ajaa alas varsinkaan kriisiaikoina, vaan muuttaa toimintaa tilanteen vaatimaan suuntaan. Tuusulan kunta on taannut palkanmaksun kaikille 13.4. saakka, eikä muutosta senkään jälkeen ole kaikille odotettavissa. Esimerkiksi opetustoiminta jatkuu, vaikkakin paljolti etänä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin mahdollisten neuvottelujen alettua ja edetessä huhtikuun aikana. Toimintaohjeita suunnataan asianosaisille.

Kevään osalta on TuusOPY:ssä tehty muutoksia kokoontumisten suhteen maamme hallituksen ja OAJ:n päätöksiin pohjautuen. Kaikki TuusOPYn  kevään virkistystapahtumat on peruutettu ja yhdistyksen kevätkokous siirtyy joko toukokuun loppuun tai syyslukukauden alkuun. TuusOPYn hallitus on pitänyt kokouksen 16.3. etäyhteyden avulla ja tehnyt muutoksia koskevat päätökset. 

Kehotamme jäseniä seuraamaan ja noudattamaan asiallisen maltillisesti työnantajan päivittämiä työnjohtomääräyksiä ja ‘korona-ohjeita’ sekä valtiovallan ja OAJ:n tiedottamista sekä olemaan vaatimatta aivan liikoja itseltä ja toisilta näinä poikkeuksellisina aikoina!

Yhdessä selviämme tästä. Voimia ja jaksamista vaativan poikkeustilan keskelle!

 

Ari Ahokas               Antti Honkanen

TuusOPY                  JUKO pääluottamusmies

puheenjohtaja


(1.10.2018) 

Tiedoksi TuusOPY:n jäsenistölle, ja eritoten varhauskasvatuksessa työskenteleville jäsenille, että OAJ on tiedottanut tänään seuraavaa:

”Useat liitot toteuttivat työsuhteisten jäsentensä osalta ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja 26.-28.9.2018. Kyseessä oli poliittinen mielenilmaus irtisanomissuojan heikentämistä vastaan. Poliittiset mielenilmaukset jatkuvat tällä viikolla. JHL on aloittanut oman jäsenistönsä piirissä ylityö- ja vuoronvaihtokiellot maanantaina 1.10. Kiellot ovat voimassa toistaiseksi.

JHL:n ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttaa myös OAJ:n jäsenten työskentelyyn työpaikoilla. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolella olevilla työntekijöillä ja viranhaltijoilla ei ole velvollisuutta suostua ylityöhön tai vuoronvaihtoon. OAJ:n jäsenillä on oikeus työskennellä ennalta sovittujen työvuorojen mukaisesti. On tärkeää, että jokainen hoitaa poliittisen mielenilmauksen aikana normaalisti omat työtehtävänsä, velvollisuutta muiden työtehtävien hoitamiseen ei ole.

OAJ on tähän asti pidättäytynyt toimenpiteistä turvatakseen käynnissä olleet yliopiston neuvottelut. Neuvotteluissa saavutettiin tavoitteiden mukainen tulos 27.9., joka hyväksyttiin 28.9.

Sosiaalialan Talentia on ilmoittanut 8.10. alkavasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka koskee Talentian jäseniä yksityisissä päiväkodeissa yksityisen sosiaalipalvelualan ja Avaintyönantajien Avaintan työehtosopimuksissa. Myös Talentian järjestölliset toimet ovat voimassa toistaiseksi ja ne myös vaikuttavat OAJ:n jäsenten työpaikoilla yksityisissä päiväkotiyrityksissä.

OAJ on nyt päättänyt aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kaikissa yksityisissä päiväkodeissa, joissa noudatetaan joko Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta tai Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa 8.10.2018 klo 00.00. ja koskee kaikkia yksityisissä päiväkodeissa työskenteleviä OAJ:n jäseniä. Kielto on voimassa toistaiseksi.
OAJ:n ylityö- ja vuoronvaihtokiellot eivät siis tässä vaiheessa koske kuntasektorilla työskenteleviä varhaiskasvatuksen opettajia ja päiväkodin johtajia.

Katso lisää OAJ:n sivuilta [www.oaj.fi] oaj.fi, esim. kymmenen kysymystä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.”

Jokaisen varhaiskasvatuksen opettajan ja johtajan tulee siis itse harkita miten toimii. Mikäli poliittinen mielenilmaus leviää tuonnempana myös kunnalliselle puolelle, siitä ilmoitetaan selkeästi erikseen järjestön (OAJ:n) päätöksen jälkeen. Tämän jälkeen OAJ:hin kuuluvan jäsenen vastuu mielenilmaisuun osallistumisen seurauksista siirtyy järjestölle. Huomioitava on myös, että esimiehellä tai työnantajan edustajalla ei ole oikeutta kysyä eikä muutoin selvittää alaisen kuulumista ammattijärjestöön. Myöskään alaisella ei ole velvoitetta ilmoittaa kuulumisestaan ammattijärjestöön millään lailla.

Epäselvyyksissä ja ongelmatilanteissa tulee kääntyä oman luottamusmiehen puoleen!

1.10.2018 Hyrylässä

Antti Honkanen

JUKO:n pääluottamusmies, Tuusula