Työsuojelu

Työsuojelutoiminnan tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Työsuojelupäällikkö Ninni Korhonen (040-314 3020) toimii osana konsernipalveluita ja vastaa työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistoiminnasta parannettaessa ja ylläpidettäessä työturvallisuutta työpaikoilla.

Työsuojeluvaltuutetut toimivat henkilöstön edustajina työsuojeluyhteistoiminnassa perehtymällä työsuojelua koskeviin säännöksiin ja määräyksiin sekä työpaikkojen työolosuhteisiin ja niiden kehityksen seurantaan. Työsuojeluhenkilöstö tekee esityksiä ja toimenpide-ehdotuksia työpaikkojen oman työturvallisuustyön tueksi.

Kasvun ja oppimisen palvelujen työntekijöiden (koulut) työsuojeluvaltuutettu on
Simo Aravuori
simo.aravuori@tuusula.fi
Mäntymäki, Luurikuja 1, Hyrylä
p. 040-314 3056

(varatyösuojeluvaltuutettu: Antti Honkanen)

Kasvun ja oppimisen palvelujen työntekijöiden (päiväkodit) työsuojeluvaltuutettu on
Markku Kaarlejärvi
markku.kaarlejarvi@tuusula.fi
Mäntymäki, Luurikuja 1, Hyrylä
p. 040-314 4454

Hyödyllisiä linkkejä (aukeavat uuteen selainikkunaan)

Työsuojelu.fi
STM: Työsuojelu
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Työturvallisuuskeskus
Työterveyslaitos